Arbeid, Samfunn

Funksjonshemmede i arbeidslivet

Hva skal du fredag om fire uker a? Ingenting? Vel, la meg da anbefale å komme på dette arrangementet, for der skal undertegnede snakke om erfaringer fra å være funksjonshemmet i arbeidslivet. Og om ikke det er trekkplaster nok for deg, så hjelper det kanskje at Geir Lippestad også kommer? 

  
Kom kom! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *