Arbeid, C´est moi, Samfunn

Gratulerer med dagen!

Så er den her igjen, en av mine favorittdager i året; 1.mai! En dag for feiring av alt man har oppnådd, en dag for å peke på de områdene vi ikke er i mål på enda (ja, det er mange!) og en dag for solidaritet med de som ikke har det like bra som oss, både i inn- og utland. 

I år er det ekstra mange saker jeg synes er viktig. I tillegg til de “vanlige”, som mindre forskjeller mellom kjønn og mellom yrker, høyere skatter og en bedre klimapolitikk, er det i år både en flyktningkrise og økonomiske nedgangstider. Økt tilstrømming av flyktninger og økt arbeidsledighet gir større press på arbeidsmarkedet og gjør det vanskelig for utsatte grupper, som for eksempel handikappede som ønsker arbeid. De som er i mot innvandring bruker nettopp dette som begrunnelse til hvorfor vi ikke kan ta i mot så mange flyktninger hit. Det er for dyrt, sier de. Og de som står utenfor arbeidslivet, enten det er handikappede, ungdom eller helt vanlige folk, de kan begynne å tro på det, når det er beskjeden vi får gang på gang på gang. 

Jeg mener den beskjeden er feil. 

Det er ikke for dyrt, for det handler om prioriteringer. Man kan bruke penger på mottak og integrering, som på sikt vil gi verdiskapning når flyktningene kommer i ordinært arbeid. Man kan bruke penger på arbeidsrettede tiltak for handikappede og andre arbeidsløse, som på sikt vil gi verdiskapning når de kommer i ordinært arbeid. Man kan bruke penger på å øke lønna til de som tjener lite, men som gjør noe av det viktigste; nemlig lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som tar vare på våre barn, våre foreldre eller oss selv når vi blir syke. Disse stillingene kan vi også lage flere av. Vil vi ikke at de som gjør disse jobbene skal slippe å være overarbeidet og underbetalte? Riktignok gir ikke dette verdiskapning målt i kroner og øre, men jeg tror gevinsten for oss alle er større enn det man kan måle. Eller så kan vi bruke penger på skattelette. Bort med arveavgift, bort med formueskatt. Dette er hverken et gode for samfunnet som helhet eller mannen i gata. Det høres jo fint ut med mer penger mellom hendene, men de som tjener på det er de som har aller mest fra før. 

Politikk handler om å velge side. Jeg er ikke på den sittende regjeringens side, og jeg gleder meg til å gå i tog og vise det. 

God 1.mai, folkens. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *