Arbeid, Institusjonsliv, Samfunn, Svartere dager

Avslag på krav om sykepenger

OK, folkens, jeg trenger hjelp til å forstå. På grunn av det lave blodtrykket fikk jeg beskjed på Sunnaas om å bruke en time på å stå opp om morgenen. I tillegg besvimer jeg jo en del, som kan være tidkrevende. Det har gjort at jeg fra 02.08 og fire uker frem ble 20% sykemeldt. Dette var for å slippe å bruke opp all fleksitiden min på å komme for seint om morgenen. Men i dag fikk jeg følgende beskjed i posten fra nav: 


Med “helt arbeidsfør”, mener de da jobbe 100%? For hva med de (oss) som ikke kan jobbe full tid? Får vi da aldri opptjent sykepengegrunnlag igjen? Det er i så fall veldig urettferdig, og jeg kan ikke få det til å stemme. Det må jo være feil? 

Og betyr det at jeg heller ikke får sykepenger i arbeidsgiverperioden, altså de første 16 dagene? 

Nå har det seg sånn at jeg har varig lønnstilskudd, og er faktisk ansatt 100% nå, selv om jeg jo jobber mindre. Det betyr at siste uka i august har jeg faktisk vært i full jobb i 26 uker. Samme uka som sykemeldingen går ut, hehe. Snakk om uflaks! Men det er jo bare flaks at jeg har kommet på lønnstilskuddsordningen. Det må jo være mulig for folk som jobber deltid å opparbeide seg sykepenger også, om ikke annet så i det minste i samme prosentsats som de jobber. 

Sinnahilsen!

3 comments on “Avslag på krav om sykepenger

  1. Mottar du, eller mottok du, arbeidsavklaringspenger før du fikk denne jobben med lønnstilskudd? I så fall er det korte svaret at jeg tror at vedtaket er riktig.

    Søk uansett litt rundt på denne oversikten over rundskriv, for eksempel på stikkord “arbeidsavklaringspenger” og “lønnstilskudd”. For meg ser det ut til at det kan stemme at du ikke har rett på sykepenger, dessverre (men at du ville ha hatt det om du ble sykmeldt etter siste uka i august). Og den sykmeldingen du har hatt nå, avbryter visst opptjeningsperioden, sånn at den begynner å løpe på nytt igjen fra du er helt friskmeldt igjen. Slik forstår i alle fall jeg praksisen.

    Men du ville ha hatt rett på penger i arbeidsgiverperioden, slik jeg forstår denne setningen: “Bestemmelsene i § 8‑12 gjelder bare for sykepenger fra folketrygden. Fra arbeids­giveren har arbeidstakeren derimot rett til sykepenger i de første 16 kalenderdagene av hvert sykefravær selv om vedkommende har brukt opp retten til sykepenger fra folketrygden etter denne paragraf.” – men den gjelder ikke alle, for eksempel om du mottar arbeidsavklaringspenger og jobber ved siden av. Da skal man ha arbeidsavklaringspenger for tiden man er (mer) sykmeldt, ikke lønn. Om det er slik at du har hatt full jobb med lønnstilskudd nå som du har vært sykmeldt, ser det ut som om du skulle ha hatt full lønn for de første 16 dagene av sykmeldingen, men så får du faktisk 20 % mindre i brutto inntekt.

    Jeg jobber ikke i Nav, men har måttet sette meg en del inn i lignende spørsmål som deg de siste årene. Å søke i rundskrivene gir ofte god informasjon. Håper enten kommentaren min eller oversikten over rundskriv gir deg svarene du trenger!

    1. Tusen takk for innholdsrik, men svært nedslående kommentar. Mitt lange og sinte svar (ikke sint på deg, selvsagt!) finner du i dagens blogginnlegg. ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *